wysoki kontrast A A A
 • kaplica

  kaplica

  Kaplica Trójcy Świętej

  Informacje, godziny otwarcia, ceny biletów

 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie Unii Lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

Monety i Medale na Ziemiach Polskich X-XX w

Wersja do druku Poleć znajomemu

wystawa stała na Zamku Lubelskim

Monety i medale na ziemiach polskich X-XX w


Stała wystawa numizmatyczna „Monety i medale na ziemiach polskich X–XX w.” została otwarta 28 września 2001 r., opowiada o dziejach pieniądza i historii sztuki medalierskiej w Polsce. Autorkami scenariusza są: w części odnoszącej się do monet Małgorzata Koperwas i Jolanta Ścibior, w części odnoszącej się do medali Małgorzata Koperwas.

Na wystawie znajduje się 688 monet, w tym 17 kopii. Starano się eksponować przede wszystkim oryginały ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Lubelskiego. Pokazano nieliczne kopie – tylko w przypadku monet i medali bardzo rzadkich, niejednokrotnie zachowanych w pojedynczych egzemplarzach, a istotnych dla historii numizmatyki. Kopie wykonano z oryginałów znajdujących się w Gabinecie Numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Ekspozycję rozpoczyna przegląd monet bitych od wczesnego średniowiecza (X w.) do 1989 roku. Układ jest chronologiczny i nominałowy. Są to przede wszystkim emisje władców polskich, uzupełnione monetami obcymi, które były w powszechnym obiegu na ziemiach polskich, zwłaszcza w średniowieczu.

Pokazane są również dwa skarby monet z Lubelszczyzny. Jeden z nich jest fragmentem większego wczesnośredniowiecznego skarbu denarów krzyżowych, znalezionego na terenie Lublina (depozyt), drugi składa się z europejskich monet nowożytnych o dużych nominałach, przede wszystkim talarów i ich odpowiedników (własność Muzeum Lubelskiego). Tylko dwie z tych monet zostały wybite w Polsce, większość pochodzi z Niderlandów. Skarb ten jest wyjątkowy, ponieważ na terenie Lubelszczyzny odnotowano tylko to jedno znalezisko srebrnych monet o wysokiej wartości, a w Polsce takie skarby są niezwykle rzadkie. Prezentację kończą serie monet obiegowych i kolekcjonerskich, bitych w czasach PRL.

Medale także są pokazane w układzie chronologicznym. Część najstarszych medali, bardzo rzadkich w zbiorach muzealnych, zaprezentowano w formie XIX-wiecznych kopii kolekcjonerskich. W jednej z gablot znajdują się medale autorskie (bądź artystyczne), zastosowano tu układ alfabetyczny według nazwisk autorów. Na zakończenie pokazano wybór medali odnoszących się do Lublina i Lubelszczyzny.
           Wystawa uzupełniona jest planszami w języku polskim i angielskim, informującymi o historii monet i medali w Polsce. Są także tablice z ilustracjami obrazującymi rozwój technik menniczych od średniowiecza (przedstawienie ręcznego bicia monet) do XIX wieku, kiedy używano mechanicznych i parowych maszyn menniczych. Maszyna suwowo-kolanowa pokazana na ilustracji jest własnością Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Polskiej i wciąż działa. Na trzech mapach wskazano miejsca znalezienia skarbów z Lubelszczyzny, z różnych okresów, czwarta mapa przedstawia rozmieszczenie mennic na ziemiach polskich w XV–XVIII w.

             Do wystawy został opracowany informator, który jest do nabycia w kasie Muzeum.

Monety i medale na ziemiach polskich X-XX w Monety i medale na ziemiach polskich X-XX w