unia europejskawysoki kontrast A A A
 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie Unii Lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

 • popc

  popc

  Projekt www.muzeach

 • Wilno

  Wilno

  Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

  6 lipca - 24 listopada 2019.

 • MZWDRz - wykład

  MZWDRz - wykład

  Pałac Lubomirskich w Lublinie

  30 października 2019, godz. 18.00.

Studia i Materiały Lubelskie Tom 21

Wersja do druku Poleć znajomemu
20studiaimaterialy.jpg

Spis treści

Tematy i problemy

 • Jarosław Cymerman, Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej, Muzeum Lubelskie w Lublinie) „Reflektor”. Urwana ścieżka nowej sztuki . .  11
 • Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej) „[…] i byliśmy za granicą”. Wincentego Pola słupy graniczne i kresy poza Kresami . . 18
 • Tadeusz J. Chmielewski (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki) Przestrzeń i granice w krajobrazie  . . 25
 • Miscelanea Faina Riabchykova (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki [Łuck, Ukraina]) Niewykonalne wyzwanie? Ogólnopaństwowa baza danych zbiorów muzealnych: doświadczenie Białorusi, Rosji, Ukrainy oraz Polski . . 39
 • Agata Sztorc, Magdalena Szubielska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego) Sztuka bez barier. Przykłady udostępniania współczesnych dzieł oraz zabytków osobom z niepełnosprawnościami wzroku  . . 53
 • Vladyslav Rozhkov (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Latyczów. Dzieje miasta na Kresach na przestrzeni wieków. . 61

Sprawozdania

 • Bożena Kasperowicz (Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy – Oddział Lublin) „Czas na Niepodległą” . . 69
 • Andrzej Frejlich (Muzeum Lubelskie w Lublinie) Rok Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie . . 73
 • Anna Hałata, Marcin Lachowski (Muzeum Lubelskie w Lublinie) Lubelskie życie artystyczne w czasie odwilży – awers i rewers . . 76
 • Anna Syta (Muzeum Lubelskie w Lublinie) O dwóch wystawach plakatu w Muzeum Historii Miasta Lublina. . 80
 • Jacek Wierzchoś (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Lubelskie w Lublinie) Semi Naturalny 2. . 84

pobierz całą publikacje >>>


Rada naukowa
dr Roman Chmelyk
(Muzeum Historyczne miasta Lwowa, Lwów, Ukraina)
dr hab. Monika Gabryś‑Sławińska
(UMCS, Muzeum Lubelskie)
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (UW)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (KUL)
prof. Krzysztof Pomian (Paryż, Francja)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS)

Redakcja naukowa
dr Jarosław Cymerman
dr Andrzej Frejlich
dr hab. Marcin Lachowski (redaktor naczelny)
dr Katarzyna Mieczkowska
Małgorzata Surmacz

Projekt okładki Sebastian N. Górski
Adiustacja i korekty Magdalena Janik, Ewa Kuszyk-Peciak
Skład Tomasz Smołka

Na okładce Ilustracja z „Reflektora”, 1924, nr 1, s. 38.
Fotografie ze zbiorów Muzeum Lubelskiego, Galerii Labirynt oraz zbiorów prywatnych


Tłumaczenia na język angielski Marcin Michniowski

ISSN 0585-5276
© Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2017
Muzeum Lubelskie w Lublinie
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
www.muzeumlubelskie.pl
www.siml.muzeumlubelskie.pl