unia europejskawysoki kontrast A A A
 • kaplica

  kaplica

  Kaplica Trójcy Świętej

  Informacje, godziny otwarcia, ceny biletów

 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie Unii Lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

 • popc

  popc

  Projekt www.muzeach

 • Wilno

  Wilno

  Lublin – miasto unii Litwy i Polski

  Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, 6 lipca - 24 listopada 2019.

 • lato

  lato

  Lato w Muzeum Lubelskim!

  Wakacyjne warsztaty edukacyjne, czerwiec - sierpień 2019.

 • MZWDRz

  MZWDRz

  Muzeum Lubelskie w Lublinie prowadzi społeczne konsultacje dotyczące kształtu tworzonego oddziału

Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego

Wersja do druku Poleć znajomemu

Muzeum Lubelskie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 na projekt pt. Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie –badania interdyscyplinarne i konserwacja.

Celem projektu jest zabezpieczenie konserwatorskie i opracowanie naukowe reliktów drewnianej zabudowy mieszkalnej i obronnej wzgórza zamkowego w Lublinie datowanych na XIII–XIV w., pozyskanych w trakcie badań i nadzorów archeologicznych prowadzonych na lubelskim zamku w latach 2005–2008. Jest to najważniejsza część źródeł archeologicznych, z zasobu zgromadzonego w ramach wieloletnich badań, kluczowych w poznaniu historii rozwoju osadnictwa i rozbudowy średniowiecznego Lublina. Na potrzeby projektu stworzono interdyscyplinarny zespół badawczy, którego zadaniem jest opracowanie, a także zakonserwowanie zachowanych fragmentów drewna, uzupełnione o spectrum analiz specjalistycznych bazujących na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Relikty drewnianej zabudowy i nawierzchni z okresu średniowiecza odkryte w 2007 r., w pobliżu donżonu na dziedzińcu zamkowym, fot. M. Matyaszewski

Nazwa zadania: Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie –badania interdyscyplinarne i konserwacja

Źródło dofinansowania: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program: Ochrona zabytków archeologicznych

Rodzaj zadania: Opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków

Numer zadania: 2198/19/FPK/NID

Koszt realizacji zadania: 127 070 zł

Okres realizacji: 2019-2020

Koordynacja zadania: Marta Cyran

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Historia badań archeologicznych wzgórza zamkowego w Lublinie

Mimo wieloletniej historii, badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Lublinie nie doczekały się jeszcze monograficznego opracowania. Ich rezultaty wykorzystywane były jednak w wielu syntezach dotyczących historii Lublina.

więcej »

Analizy interdyscyplinarne drewna archeologicznego

Badania techniczno-biologiczne na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

więcej »

Interpretacja wyników analiz dendrochronologicznych

Badania dendrochronologiczne drewna pozyskanego z konstrukcji odkrytych w trakcie badań archeologicznych w latach 2005–2007.

więcej »

Digitalizacja archiwalnej dokumentacji i zabytków związanych z reliktami drewnianej zabudowy lubelskiego zamku

Skanowanie 3D wybranych zabytków z prac archeologicznych prowadzonych na terenie wzgórza zamkowego

więcej »

Konserwacja drewna archeologicznego

Jednym z najważniejszych tegorocznych zadań realizowanych w ramach dwuletniego projektu: "Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie –badania interdyscyplinarne i k...

więcej »