unia europejskawysoki kontrast A A A
 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie Unii Lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

 • popc

  popc

  Projekt www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja


  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

Studia i Materiały Lubelskie Tom 21

Wersja do druku Poleć znajomemu
20studiaimaterialy.jpg

pobierz całą publikacje >>>


Rada naukowa
dr Roman Chmelyk
(Muzeum Historyczne miasta Lwowa, Lwów, Ukraina)
dr hab. Monika Gabryś‑Sławińska
(UMCS, Muzeum Lubelskie)
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (UW)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (KUL)
prof. Krzysztof Pomian (Paryż, Francja)
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz (UMCS)

Redakcja naukowa
dr Jarosław Cymerman
dr Andrzej Frejlich
dr hab. Marcin Lachowski (redaktor naczelny)
dr Katarzyna Mieczkowska
Małgorzata Surmacz

Projekt okładki Sebastian N. Górski
Adiustacja i korekty Magdalena Janik, Ewa Kuszyk-Peciak
Skład Tomasz Smołka

Na okładce Ilustracja z „Reflektora”, 1924, nr 1, s. 38.
Fotografie ze zbiorów Muzeum Lubelskiego, Galerii Labirynt oraz zbiorów prywatnych


Tłumaczenia na język angielski Marcin Michniowski

ISSN 0585-5276
© Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2017
Muzeum Lubelskie w Lublinie
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
www.muzeumlubelskie.pl
www.siml.muzeumlubelskie.pl