unia europejskawysoki kontrast A A A
 • nieszawa

  nieszawa

  badania archeologiczne stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie

  Nieszawa Kolonia

 • emuzea

  emuzea

  projekt przygotowywany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dla sektora muzealnego do programu Polska Cyfrowa

  e-muzea

 • judaika

  judaika

  projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura+

  Centralna Baza Judaików

 • popc

  popc

  Projekt realizowany w ramach POPC na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

  www.muzeach

Projekty Muzeum Lubelskiego w Lublinie

Wersja do druku Poleć znajomemu

PROJEKTY REALIZOWANE

PROJEKT WWW.MUZEACH

Projekt dofinasowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

RELIKTY ŚREDNIOWIECZNEJ DREWNIANEJ ZABUDOWY WZGÓRZA ZAMKOWEGO W LUBLINIE –BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I KONSERWACJA

Projekt dofinasowany ze środków Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z Funduszu Promocji Kultury

PROJEKTY ZREALIZOWANE

KOLEKCJA MEBLI ANDRZEJA NIKODEMOWICZA W ZBIORACH MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ MUZEUM LUBELSKIEGO

Projekt dofinasowany ze środków Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzacych z Funduszu Promocji Kultury

NOWE NABYTKI 2017: OBRAZY ANTONIEGO MICHALAKA

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NOWE NABYTKI 2017: TYTUS DZIEDUSZYCKI-SAS (1934-1973) W KOLEKCJI GRUPY ZAMEK MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej".

ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ DOSTOSOWANEJ DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU I SŁUCHU

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury

110 NABYTKÓW NA 110-LECIE MUZEM

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MŁODZI LUBIĄ KULTURĘ

Trzyletni (2016-2018) program edukacji kulturalnej województwa lubelskiego w ramach Bardzo Młodej Kultury Narodowego Centrum Kultury.

PROJEKT E-MUZEA

Projekt przygotowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dla sektora muzealnego do programu Polska Cyfrowa w ramach II Osi, priorytet e-Administracja i otwarty rząd, cel szczegółowy 4: Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego.

CENTRALNA BAZA JUDAIKÓW

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny

NIESZAWA KOLONIA STANOWISKO 5, POW. OPOLE LUBELSKIE.
INTERDYSCYPLINARNA MONOGRAFIA OSADY Z OKRESU RZYMSKIEGO

Projekt realizowany w latach 2015-2016 w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe Priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych