unia europejskawysoki kontrast A A A
 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie Unii Lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

 • popc

  popc

  Projekt www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja


  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

Podsumowanie drugiego kwartału projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Projekt www.muzeach realizowany jest przez 5 muzeów: Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Muzeum  - Zamek w Łańcucie. Podsumowujemy drugi kwartał prac nad projektem w Muzeum Lubelskim.

Kolejny etap trwania projektu przyniósł kolejne spotkania zespołów projektowych w instytucjach partnerskich oraz spotkania międzymuzealnego zespołu projektowego. W Muzeum Lubelskim pracownicy merytoryczni weryfikują opisy metadanowe oraz przygotowują opisy popularyzatorskie zabytków. Rozpoczął się także proces digitalizacji obiektów. Prowadzone są działania promocyjne, w siedzibie instytucji zawisły plakaty informacyjne dotyczące projektu. Rozpoczeł się pierwsze szkolenia pracowników instytucji. 8 sierpnia odbyło się szkolenie z Color Managementu, a 2-4 września 2019 r. odbyło się szkolenie PRINCE2 .

Projekt www.muzeach dofinasowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury). Realizowany jest przez Muzeum Lubelskie w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum  - Zamek w Łańcucie.