unia europejskawysoki kontrast A A A
 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie Unii Lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

 • popc

  popc

  Projekt www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja


  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

Digitalizacja archiwalnej dokumentacji i zabytków związanych z reliktami drewnianej zabudowy lubelskiego zamku

Wersja do druku Poleć znajomemu

Skanowanie 3D wybranych zabytków z prac archeologicznych prowadzonych na terenie wzgórza zamkowego

Najnowsze osiągnięcia technologii 3D są coraz częściej wykorzystywane w muzealnictwie i archeologii. Skanowanie 3D eksponatów muzealnych przyczynia się do ich popularyzacji, a możliwość stworzenia wirtualnych kolekcji zwiększa atrakcyjność prezentacji muzealnej. Digitalizacja zbiorów muzealnych pozwala na zachowanie wizerunków eksponatów na wiele lat. Umożliwia przestrzenne zobrazowanie obiektu, szczegółową dokumentację tekstury, koloru i stanu zachowania. Technologia skanowania 3D sprawdza się również w analizach śladów użytkowania artefaktów. Ślady te pozwalają odpowiedzieć na pytania czy i jak używany był dany przedmiot.

1. Prezentacja 3D zabytek drewniany.

Przedmiot drewniany – kółko z otworem odkryty na głębokości 3 metrów w wykopie zlokalizowanym w północnym skrzydle zamku lubelskiego, w 2005 r.. Ścienione jednostronnie krawędzie sugerują, że przedmiot ten mógł pełnić funkcję pokrywki naczynia do przechowywania pożywienia (?). Otwór na środku służyłby wówczas do wprowadzania jakiegoś narzędzia do ubijania czy mieszania. Nie jest jednak wykluczona inna funkcja przedstawionego obiektu. Przedmiot wykonany został z drewna drzewa liściastego: brzozy, lipy lub topoli.

2. Prezentacja 3D średniowieczny klucz żelazny.

Doskonale zachowany średniowieczny klucz żelazny został odkryty w 2007 roku w wykopie archeologicznym zlokalizowanym na terenie dziedzińca zamkowego, w warstwie na głębokości około 3,5 m. Egzemplarz posiada bardzo mały pierścieniowaty uchwyt, pełną laskę i kwadratowe pióro zaopatrzone w pięć nacięć. Na podstawie innych towarzyszących zabytków odkrytych w warstwie kulturowej, chronologię klucza określono na XII-XIII w.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie –badania interdyscyplinarne i konserwacja dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury