unia europejskawysoki kontrast A A A

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Wersja do druku Poleć znajomemu

 Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

 • Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał Muzeum Lubelskiemu w Lublinie w 2017 roku dotację celową z przeznaczeniem na zakup nieruchomości Pałacu Lubomirskich na potrzeby sied...

  więcej »
 • KONTAKT

  Muzeum Lubelskie w Lublinie

  Muzeum rejestrowane w Państwowym Rejestrze Muzeów
  ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin
  kancelaria@muzeumlubelskie.pl
  centrala tel. 81 532 50 01 do 03

  znakwodny.png


  Konsultacje społeczne:

  konsultacje@muzeumlubelskie.pl

  Adres skrzynki mailowej do zgłaszania opinii, stanowisk i propozycji dotyczących kształtu przyszłej placówki.

  więcej »
 • KONSULTACJE SPOŁECZNE

  28 czerwca 2019 roku w Pałacu Lubomirskich w Lublinie zaprezentowane zostały założenia i scenariusz wystawy stałej tworzonego oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie „Muzeum Ziem Wschodnic...

  więcej »
 • HISTORIA PAŁACU

  Pałac Lubomirskich w Lublinie jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na zmianę sposobu użytkowania bu...

  więcej »
 • ZAŁOŻENIA I SCENARIUSZ WYSTAWY STAŁEJ

  Chcielibyśmy, aby przesłaniem wystawy stałej muzeum stało się poznanie historii Kresów. Wyszliśmy z założenia, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć, kim jest, do czego przyn...

  więcej »