unia europejskawysoki kontrast A A A
 • kaplica

  kaplica

  Kaplica Trójcy Świętej

  Informacje, godziny otwarcia, ceny biletów

 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie Unii Lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

 • popc

  popc

  Projekt www.muzeach

 • Wilno

  Wilno

  Lublin – miasto unii Litwy i Polski

  Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, 6 lipca - 24 listopada 2019.

 • lato

  lato

  Lato w Muzeum Lubelskim!

  Wakacyjne warsztaty edukacyjne, czerwiec - sierpień 2019.

 • MZWDRz

  MZWDRz

  Muzeum Lubelskie w Lublinie prowadzi społeczne konsultacje dotyczące kształtu tworzonego oddziału

Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie

Wersja do druku Poleć znajomemu

Muzeum Lubelskie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie zatytułowane „Nieszawa Kolonia stanowisko 5, pow. Opole Lubelskie. Interdyscyplinarna monografia osady z okresu rzymskiego” w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków archeologicznych.

logo_MKiDN.jpg

Muzeum Lubelskie w Lublinie w latach 2015-2016 zrealizuje projekt, którego tematem jest opracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań osady kultury przeworskiej z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii (stanowisko 5) w pow. opolskim, woj. lubelskim.

W wieńczącej realizację projektu monografii znajdzie się podsumowanie rezultatów badań wykopaliskowych i geofizycznych, a także wykonanych już analiz specjalistycznych. Ratownicze prace terenowe prowadzone w latach 1996-2000, 2003, 2006 i 2008 oraz badania przyrodnicze i fizykochemiczne pozwalają na stworzenie wieloaspektowej charakterystyki osady. Spektrum badań interdyscyplinarnych zostanie w ramach projektu poszerzone, co da nowe możliwości dokumentacji i interpretacji pozyskanych źródeł.

Zaplanowano szeroki zakres badań materiału ceramicznego, analizy archeozoologiczne, metaloznawcze zabytków z żelaza, badania składu chemicznego artefaktów wykonanych ze stopu miedzi, analizy chemiczne fragmentów naczyń szklanych, a także badania petrograficzne zabytków kamiennych. Wykonane zostaną daty C14 z próbek węgli drzewnych i kości zwierzęcych pochodzących z reliktów obiektów mieszkalnych. Dzięki wykorzystaniu systemu lotniczego skaningu laserowego (LIDAR), dla stanowiska 5 i mikroregionu osadniczego w rejonie ujścia rzeki Wyżnicy do Wisły zostanie opracowany Numeryczny Model Terenu.

Osada w Nieszawie Kolonii jest jednym z kluczowych stanowisk dla problematyki osadnictwa okresu rzymskiego na Lubelszczyźnie. Najważniejszym rezultatem projektu będzie zatem wprowadzenie do obiegu naukowego i konserwatorskiego kompleksowo opracowanych źródeł archeologicznych i przyrodniczych.

Badania w Nieszawie Kolonii

Stanowisko w Nieszawie Kolonii, gmina Józefów nad Wisłą, pow. Opole Lubelskie zostało odkryte w 1979 roku w trakcie badań powierzchniowych prowadzonych w ramach akcji Archeologicznego Zdjęcia Polski.

więcej »