unia europejskawysoki kontrast A A A
 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie Unii Lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

 • popc

  popc

  Projekt www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja


  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

Nowe nabytki 2018

Wersja do druku Poleć znajomemu

Zamek Lubelski, grudzień 2018 -  marzec 2019.

Jednym z podstawowych działań statutowych muzeum jest rozwój zbiorów dzieł sztuki poprzez systematyczną rozbudowę kolekcji dokonywaną na drodze zakupów, darowizn oraz przekazów depozytowych. W mijającym roku Muzeum Lubelskie powiększyło swoje zbiory o kilkadziesiąt nowych obiektów z różnych dziedzin artystycznych, m.in. malarstwa, rysunku, grafiki i rzemiosła artystycznego, począwszy od sztuki dawnej, a skończywszy na pracach twórców współczesnych. Część nabytych muzealiów zostanie udostępniona w galeriach stałych objętych projektem modernizacji przestrzeni wystawienniczej lubelskiego zamku.

Do kolekcji polskiego malarstwa XIX wieku weszły dzieła Mieczysława Reyznera, Ludwika Żmigrodzkiego i Józefa Ryszkiewicza. Dwa pierwsze ukazują nastrojowe sceny rodzajowe we wnętrzach, trzeci poświęcony jest tematyce powstańczej. Istotnym zagadnieniem prac badawczych Muzeum Lubelskiego, które znajduje odbicie w budowaniu zbioru, jest praktyka kolekcjonowania skoncentrowana na aspekcie lokalnym i łącząca się z dokumentowaniem działań dawnych i współczesnych artystów związanych z Lublinem. Tę część zbiorów rozbudowano o obrazy Henryka Wiercieńskiego, Yehudy Razgoura oraz powstały w czasie II wojny światowej cykl rysunków Czesława Stefańskiego. Ważne miejsce w kształtowaniu kolekcji sztuki współczesnej zajmuje działalność Grupy Zamek jako zjawiska samodzielnego, widzianego również w kontekście powojennej awangardy i malarstwa materii, które uzupełniono pozyskując prace Jana Ziemskiego, Kajetana Sosnowskiego, Jacka Sempolińskiego, a także artystów nieobecnych dotychczas w muzealnej kolekcji – Judyty Sobel oraz Sławomira Marca, Piotra Korola. Ponadto kolekcja Muzeum Lubelskiego powiększyła się o trzy prace autorstwa Henryka Widelskiego VIII Pocieszenie, X Upokorzenie oraz XIII Umiłowanie z cyklu Golgota.

Wśród muzealiów zakupionych do zbiorów rzemiosła artystycznego znalazł się srebrny zestaw do kawy i herbaty stanowiący reprezentatywny przykład stylu art déco.

Duża część tegorocznych nabytków Muzeum Lubelskiego w Lublinie pochodzi z darowizn osób prywatnych. Szczególnie cennym darem jest kolekcja Iwony i Ireneusza Hofmanów, w której znalazły się dzieła o wysokiej wartości artystycznej z zakresu malarstwa polskiego XIX w. oraz rzemiosła artystycznego, prezentowane wcześniej na odrębnej wystawie. Dzięki darowi prof. Jerzego Kowalczyka do muzealnego zbioru trafił szeroki zespół grafik i rysunków Władysława Barwickiego i Juliusza Kurzątkowskiego oraz prac autorstwa samego darczyńcy. Kolekcja najnowszego malarstwa powiększyła się o obraz Bartka Kiełbowicza, podarowany przez autora. 

Tegoroczne nabytki dzieł sztuki będą prezentowane na specjalnym pokazie od 7 grudnia, który zamknie sezon wystawienniczy Muzeum Lubelskiego przed zaplanowanymi na dwa lata pracami remontowymi.