unia europejskawysoki kontrast A A A
  • unia

    unia

    1569-2019

    450-lecie Unii Lubelskiej

    Wystawa edukacyjna

  • popc

    popc

    Projekt www.muzeach

  • Rellikty

    Rellikty

    Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja


    Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

Projekt www.muzeach

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wspólny projekt Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie.

Z przyjemnością informujemy, że przygotowany przez Muzeum Lubelskie w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum projekt pn. „www.muzeach” otrzymał dofinansowanie. 1 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej oferowanych w Internecie przez ww. muzea oraz zwiększenie wykorzystania potencjału ich dziedzictwa kulturowego. Planowane na najbliższe trzy lata prace, przyniosą efekt w postaci katalogu zbiorów online, będący częścią wspólnej dla wszystkich muzeów wyszukiwarki.

Efekty projektu posłużą celom edukacyjnym i promocyjnym, stanowiąc istotną rolę zarówno w zakresie popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego, jak również rozwoju turystyki kulturowej na terenie Polski.

Dzięki projektowi powstaną:

  • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
  • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Narodowego w Szczecinie,
  • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie POLIN,
  • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Lubelskiego w Lublinie,
  • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum – Zamku w Łańcucie,
  • multiwyszukiwarka zasobów kultury w ramach cyfrowych kolekcji ww. muzeów,
  • geoportale dla 3 instytucji rezydencjonalnych prezentujące zasoby muzealne w aplikacjach mapowych.

Ponadto realizowane będą takie działania jak:

  • Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów.
  • Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI).
  • Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym.
  • Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS).
  • Budowa wspólnej wyszukiwarki.
  • Rozwój infrastruktury – zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń.
  • Szkolenia pracowników.
  • Działania edukacyjne, promocyjne, administracyjne

Muzeum Lubelskie w Lublinie w ramach projektu zbuduje katalog zbiorów online, zdigitalizuje 1296 muzealiów oraz udostępni 2000 obiektów. Zaplanowane do udostępnienia muzealia to obiekty o szczególnej wartości, reprezentatywne dla zbiorów Muzeum Lubelskiego oraz jego lubelskich oddziałów, dotąd nie udostępniane cyfrowo.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie
Całkowity koszt projektu: 10 980 688,81 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł


Więcej o projekcie