wysoki kontrast A A A
 • Wschód Niepodległej

  Wschód Niepodległej

  Lublin - Wschód Niepodległej
  Projekt sfinansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

 • Generacja: niepodległa

  Generacja: niepodległa

  Generacja: niepodległa

  Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie unii lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

Ostatnie dni wystaw stałych Zamku Lubelskiego!

Wersja do druku Poleć znajomemu

5 i 6 stycznia ostatnimi dniami funkcjonowania Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku!

W związku z realizowanym przez muzeum projektem „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” zamykamy Galerię Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku.

Ostatnie dni funkcjonowania największej z naszych galerii to weekend: 5 i 6 stycznia 2019!

Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w

Galeria zawiera blisko 140 obrazów. Wnętrze podzielone jest przestrzennie i kolorystycznie na trzy części odpowiadające kolejnym okresom historycznym. Prezentację rozpoczyna malarstwo polskiego baroku połączonego z okresem stanisławowskim – głównie portrety, z których najstarszy to XVII-wieczny portret królowej Bony. Odmiennością kształtu zwracają uwagę portrety trumienne – specyficznie polska odmiana wyrosła z kultury sarmackiej. Nurt europejski reprezentują dzieła powstałe w kręgu dworu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na czele z portretem królewskim w stroju koronacyjnym autorstwa Marcello Bacciarellego. Następną część zajmuje malarstwo XIX wieku: od klasycyzujących portretów, poprzez romantyczne pejzaże i sceny historyczne do obrazów rodzajowych utrzymanych w duchu realizmu. Są tu dzieła znanych i cenionych malarzy, takich m.in. jak: Piotr Michałowski, Artur Grottger, January Suchodolski, Franciszek Kostrzewski, Józef Brandt, Wojciech Gerson, Zygmunt Ajdukiewicz, nad którymi dominuje Unia lubelska Jana Matejki. Galerię zamyka prezentacja malarstwa okresu modernizmu, w której eksponowane miejsce zajmują symboliczne w treści obrazy Jacka Malczewskiego. Obok nich podziwiać można dzieła artystów, którzy czerpiąc wzory ze współczesnej awangardy rozwijali je w styl indywidualny, osiągając przy tym wyżyny mistrzostwa. Są tu nazwiska powszechnie znane: Leon Wyczółkowski, Konrad Krzyżanowski, Olga Boznańska, Władysław Podkowiński, Jan Stanisławski, Stanisław Wyspiański, Julian Fałat, Apoloniusz Kędzierski.

5 i 6 stycznia to także ostatnie dni wystawy: Tadeusz Mysłowski. Studio/Pracownia. Wystawa ta jest próbą prezentacji działań artystycznych Tadeusza Mysłowskiego, które odwołują się do tradycji abstrakcji geometrycznej – wschodnioeuropejskiego konstruktywizmu oraz amerykańskiego minimal artu kontynuowanych i przetwarzanych przez artystę w indywidualny system linearno-przestrzenny. Więcej o wystawie

To kolejne po Galerii Malarstwa Obcego XVII-XIX w. z zamykanych przez nas wystaw. O zamykaniu pozostałych informować będzimy na naszej stronie internetowej.

Projekt „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” realizowany jest ze współfinansowaniem Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Więcej o projekcie