wysoki kontrast A A A
 • kaplica

  kaplica

  Kaplica Trójcy Świętej

  Informacje, godziny otwarcia, ceny biletów

 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie Unii Lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

Informacje dla zwiedzających

Wersja do druku Poleć znajomemu

Zmiany dostępności wystaw na Zamku Lubelskim.

Trwające na Zamku Lubelskim prace związane z projektem „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” spowodowały zmiany w organizacji ruchu zwiedzających Zamek Lubelski.

Mimo trwającej przebudowy nadal dostępne dla zwiedzających są:

KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Gotycka, dwukondygnacyjna kaplica, będąca częścią gotyckiego zamku wzniesionego przez króla Kazimierza Wielkiego, powstała w drugiej połowie XIV wieku. Jako kaplica królewska służyła głównie potrzebom monarchów, którzy przebywali tu często, szczególnie w czasach dynastii Jagiellońskiej. W czasie 48-letniego panowania Władysław Jagiełło gościł w Lublinie 35 razy, tutaj w 1386 roku na zjeździe szlachty koronnej został powołany na tron polski. To on nadał świątyni królewski charakter. Na jego zlecenie w początku XV wieku malarze ruscy pod kierunkiem bliżej nieznanego mistrza Andrzeja pokryli wnętrze kaplicy zachowanymi do dziś malowidłami bizantyńsko-ruskimi.

WYSTAWY STAŁE

Sztuka Ludowa Regionu Lubelskiego
Wystawa poprzez prezentację eksponatów z zakresu garncarstwa, tkactwa, kowalstwa, plastyki obrzędowej i zdobniczej (udostępnianej na wystawach czasowych), przy pomocy strojów i instrumentów ludowych oraz przedstawień rzeźbiarskich i malarskich z przełomu XIX i XX w. czy współcześnie żyjących twórców, przybliża kulturę i sztukę ludową Lubelszczyzny, regionu zróżnicowanego pod względem fizjograficznym, geograficznym i etnograficznym.

Malarstwo cerkiewne
Wystawa prezentuje ikony i obrazy cerkiewne pochodzące z Lubelszczyzny, zarówno ze świątyń prawosławnych, jak i unickich. Są to głównie wizerunki funkcjonujące niegdyś jako część ikonostasu, ale także obiekty mające szczególne miejsce we wschodniej obrzędowości – jak np. Płaszczenica. Wystawa umożliwia zapoznanie się ze specyfiką sztuki cerkiewnej regionu. Daje także sposobność do zaobserwowania zjawiska latynizacji, jakiej sztuka ikony podlegała w warstwie stylistycznej, ikonograficznej i technologicznej – charakterystycznego zwłaszcza na terenach takich jak Lubelszczyzna, gdzie przenikanie się wpływów Wschodu i Zachodu jest elementem na stałe wpisanym w kulturę.

Polskie Malarstwo Historyczne i Batalistyczne
Jest to niewielka wystawa niespełna 30 obrazów wybranych pod kątem tematycznym i prezentowanych według chronologii wydarzeń. Pośród tych wydarzeń najważniejsze to: obrona Częstochowy (1655 r.),  odsiecz wiedeńska (1683 r.), bitwa pod Raszynem (1809 r.), odwrót armii napoleońskiej spod Moskwy (1812 r.), bitwa pod Stoczkiem (1831 r.), sceny z wojny polsko-bolszewickiej (1919-21).  Obok  obrazów bitew prezentowane są portrety wodzów, m. in.: króla Jana III Sobieskiego, Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatowskiego, gen. Henryka Dąbrowskiego.Projekt „Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka” realizowany ze współfinansowaniem Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.