wysoki kontrast A A A
 • Mysłowski

  Mysłowski

  Tadeusz Mysłowski. Studio / Pracownia

  Zamek Lubelski, maj - październik 2018

 • Trumienny

  Trumienny

  Pokaz pracy Piotra Korola

  Zamek Lubelski, wrzesień - październik 2018

 • 600

  600

  600 lat fresków

  Kaplicy Trójcy Świętej

 • Wschód Niepodległej

  Wschód Niepodległej

  Lublin - Wschód Niepodległej
  Projekt sfinansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

 • Generacja: niepodległa

  Generacja: niepodległa

  Generacja: niepodległa

  Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

Henryk Widelski, Golgota

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wystawa w baszcie Zamku Lubelskiego,

lipiec - październik 2018.

GOLGOTA to cykl 15 wertykalnych obrazów o wymiarach 200 x 91 cm. Główną materią są stare wojskowe worki z lnianego płótna ze stemplami magazynowymi. Są one swoistym veraikonem (prawdziwym obrazem). Swoją prostą formą nakłaniają do pokory wobec nadanych znaczeń. Proszą o skupienie, przeczytanie utrwalonych w nich nikłych śladów pamięci. Tworząc obrazy prostymi środkami artystycznymi starałem się zbudować relację pomiędzy narracją przedstawianego tematu a oglądającym. Tym sposobem zapraszam go do analizy, przestrzeni materialnej i duchowej.

Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze…

Treścią obrazów odnoszę się do trudnych i ciężkich czasów zniewolenia Narodu Polskiego. Tysiące osób były ofiarami niemieckich obozów koncentracyjnych, radzieckich gułagów, więzień ubeckich. Tortury, egzekucje i odbieranie godności - to wszystko przez drugiego człowieka.

W cyklu przywołuję tragiczny los ogromnej liczby ludzi: osób cywilnych i żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, dla których wojna nie skończyła się wraz z pokonaniem III Rzeszy Niemieckiej, ale trwała pod okupacją komunistyczną.

Golgota jest moim osobistym zapisem myśli oraz odczuć dotyczących cierpienia i losów Narodu Polskiego.

Henryk Widelski

I     Pojmanie                                       II     Cierpienie                             III    Zniewolenie

Henryk Widelski - urodził się 13.09.1959 roku w Bełżycach. Studia ukończył na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, w pracowni prof. Tomasza Zawadzkiego. Dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium Zarządu Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W 2009 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został nagrodzony odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.