unia europejskawysoki kontrast A A A
 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie Unii Lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

 • popc

  popc

  Projekt www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja


  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

„Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”. Konsultacje społeczne

Wersja do druku Poleć znajomemu

Muzeum Lubelskie w Lublinie prowadzi społeczne konsultacje dotyczące kształtu tworzonego oddziału muzeum.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał Muzeum Lubelskiemu w Lublinie w 2017 roku dotację celową z przeznaczeniem na zakup nieruchomości Pałacu Lubomirskich na potrzeby siedziby planowanego oddziału „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”. Decyzję o utworzeniu placówki poprzedziły prośby licznych środowisk. W zabytkowych murach Pałacu Lubomirskich po 2019 r. powstanie nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna. Relacja między nowoczesnym spojrzeniem i zabytkowym budynkiem oraz strefą historyczną ma szansę utworzyć unikatowy charakter Muzeum. Położenie obiektu w centralnej części miasta w obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz bezpośrednie sąsiedztwo ważnych instytucji i obiektów publicznych stanowić będzie o atrakcyjności nowej placówki muzealnej.

W celu wypracowania ideowej i merytorycznej koncepcji nowego muzeum powołane zostało Kolegium Doradcze przy Dyrektorze Muzeum Lubelskiego w Lublinie. W jego składzie są przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego; wybitni muzealnicy: Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, Dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu; historycy z lubelskiego środowiska naukowego i przedstawiciele Muzeum Lubelskiego. Pracami kolegium kieruje Dyrektor Muzeum Lubelskiego dr Katarzyna Mieczkowska. Następnie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem scenariusza wystawy stałej. Pracowało nad nim osiem zespołów, w skład których wwszli historycy, historycy sztuki, literaturoznawcy i przedstawiciele innych dyscyplin, a także zewnętrzni eksperci.

28 czerwca 2019 roku w Pałacu Lubomirskich w Lublinie zaprezentowane zostały założenia i scenariusz wystawy stałej tworzonego oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”.

O „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”

Historia Pałacu Lubomirskich w Lublinie

Założenia i scenariusz wystawy stałej

Konsultacje społeczne:

Muzeum Lubelskie w Lublinie prezentując efekty dotychczasowych prac nad merytoryczną koncepcją i scenariuszem wystawy stałej, rozpoczęło społeczne konsultacje dotyczące kształtu placówki.

Propozycje i opinie prosimy przesyłać na adres: konsultacje@muzeumlubelskie.pl