wysoki kontrast A A A
 • Lubelskie życie artystyczne

  Lubelskie życie artystyczne

  Zamek Lubelski, 17 grudnia 2017 - 11 marca 2018.

 • Tytus

  Tytus

  Tytus Dzieduszycki-Sas (1934-1973) w kolekcji grupy Zamek Muzeum Lubelskiego w Lublinie

 • Tężnia

  Tężnia

  Tężnia

  Instalacja Roberta Kuśmirowskiego na dziedzińcu Zamku Lubelskiego

 • Michalak - wystawa

  Michalak - wystawa

  Dla nieba i ziemi. Antoni Michalak - malarstwo

  Zamek Lubelski, 20 stycznia - 2 kwietnia 2018.

Udostępnianie zbiorów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Udostępnianie wizerunków


Muzeum Lubelskie w Lublinie udostępnia swoje zbiory do reprodukowania, kopiowania i filmowania w celach popularyzatorskich, naukowych i komercyjnych.

 • Udzielamy licencji na publikowanie wizerunków muzealiów i wnętrz muzealnych,
 • Udostępniamy muzealia do fotografowania i filmowania,
 • Wykonujemy fotografie cyfrowe muzealiów i ekspozycji.

Zasady udostępniania

(zdjęć muzealiów na różnych nośnikach, materiałów dokumentacyjnych oraz filmowania i udzielania zgody na wykorzystanie wizerunków obiektów):

 1. Zdjęcia udostępnia się na podstawie pisemnego zamówienia skierowanego do Dyrektora Muzeum Lubelskiego lub bezpośrednio na adres: kancelaria@muzeumlubelskie.pl
 2. Zamówienie powinno zawierać:
 • dane osobowe zamawiającego (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres telefon kontaktowy, NIP w przypadku osób prawnych),
 • wskazanie obiektów wraz z dokładnym w miarę możliwości opisem (autor, tytuł, numer inwentarzowy, wymagania techniczne),
 • sposób wykorzystania dzieła z podaniem charakteru publikacji, w jakiej ma być umieszczone,w przypadku studentów wymagane jest potwierdzenie uczelni o temacie pisemnej pracy.
 1. Cennik:

Opłata za wykonanie 1 fotografii:

1 szt.

100 zł

+ VAT

Opłata za prawo do jednorazowej publikacji:

w dziennikach i czasopismach

1 szt.

100 zł

+ VAT

w wydawnictwach książkowych

1 szt.

120 zł

+ VAT

w wydawnictwach naukowych

1 szt.

50 zł

+ VAT

w wydawnictwach komercyjnych

1 szt.

180 zł

+ VAT

w wydawnictwach reklamowych

1 szt.

270 zł

+ VAT

na nośnikach CD, DVD

1 szt.

120 zł

+ VAT

w Internecie
(z zamieszczoną informacją o właścicielu i link na stronę muzeum dla celów reklamowych)

1 szt.

300 zł

+ VAT

Przygotowanie materiału do fotografowania (reprodukowania)

1 h

30 zł

+ VAT

Wysokość opłaty za filmowanie ekspozycji ustalana będzie indywidualnie.

Ustalone zarządzeniem ceny mogą ulegać zmianie, jeżeli charakter usług i udzielonych licencji uzasadniają potrzebę zastosowania indywidualnej wyceny.

Podstawa: Zarządzenie nr 1/08 Dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie zasad przygotowania, udostępniania i wykorzystania wizerunków obiektów Muzeum Lubelskiego oraz pobierania opłat za te usługi.

 1. Na wniosek zamawiającego Dyrektor Muzeum może przyznać zniżkę lub całkowicie zwolnić z opłat, jeżeli fotografie mają być wykonane w celach naukowych, badawczych, edukacyjnych lub na wniosek innej instytucji kulturalnej.
 2. Zdjęcia dzieł nie będących własnością Muzeum Lubelskiego udostępniamy po uzyskaniu pisemnej zgody ich właściciela.
 3. Muzeum nie udostępnia fotografii obiektów, do których nie przysługują mu autorskie prawa majątkowe umożliwiające swobodne dysponowanie wizerunkiem chronionego zabytku.
 4. Fotografowanie i filmowanie amatorskie (dla celów prywatnych bez dodatkowego oświetlenia i statywu) jest bezpłatne. Muzeum zastrzega sobie prawo do ograniczania możliwości fotografowania wystaw czasowych.
 5. Realizacją zamówień zajmuje się Dział Inwentaryzacji i Informatyzacji.

ddi.jpg