wysoki kontrast A A A

Kontakt

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Muzeum rejestrowane w Państwowym Rejestrze Muzeów
ul Zamkowa 9, 20-117 Lublin
kancelaria@muzeumlubelskie.pl
centrala tel. 81 532 50 01 do 03
tel./fax 81 532 17 43

znakwodny.png

NIP: 712-010-51-59
REGON: 000276682

Konto bankowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
78 1130 1206 0028 9075 7420 0003

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko *
E-mail *
Telefon
Treść

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

NR TELEFONU

CENTRALA / MUZEUM

81 532 50 01
81 532 50 02
81 532 50 03

 

 

KANCELARIA     

81 537 96 41

DYREKTOR DS. DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ   

81 537 96 33

DYREKTOR DS. ADMINISTRACJI I MARKETINGU

81 537 96 14

 

 

KSIĘGOWOŚĆ   

81 537 96 11

KADRY I RADCA PRAWNY

81 537 96 32

 

 

DZIAŁ ARCHEOLOGII  

81 537 96 38

DZIAŁ ETNOGRAFII   

81 537 96 38

DZIAŁ SZTUKI   

81 537 96 34

GABINET RYCIN   

81 537 96 30

GABINET NUMIZMATYCZNY  

81 537 96 55

DZIAŁ KURATORA ZBIORÓW   

81 537 96 56

BIBLIOTEKA   

81 537 96 44

DZIAŁ EDUKACJI I INFORMACJI   

81 537 96 15

DZIAŁ PROMOCJI

81 537 96 37

DZIAŁ WYDAWNICTW

81 537 96 50

 

 

ADMINISTRACJA KIEROWNIK   

81 537 96 26

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  

81 537 96 12

SZEF OCHRONY   

81 537 96 22

 

 

PRACOWNIA KONSERWACJI MALARSTWA   

81 537 96 54

PRACOWNIA KONSERWACJI METALI   

81 537 96 51

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA   

81 537 96 59

PRACOWNIA PLASTYCZNA  

81 537 96 50

 

 

ODDZIAŁ MUZEUM HISTORII MIASTA LUBLINA   

81 53 260 01

ODDZIAŁ MUZEUM MARTYROLOGII POD ZEGAREM 

81 53 336 78

ODDZIAŁ DWOREK WINCENTEGO POLA   

81 747 24 13

ODDZIAŁ MUZEUM LITERACKIE JÓZEFA CZECHOWICZA   

81 532 30 90

ODDZIAŁ MUZEUM REGIONALNE W KRAŚNIKU   

81 884 34 85

ODDZIAŁ MUZEUM STEFANA ŻEROMSKIEGO   

81 501 47 80

ODDZIAŁ MUZEUM BOLESŁAWA PRUSA   

81 501 45 52