wysoki kontrast A A A
 • Mysłowski

  Mysłowski

  Tadeusz Mysłowski. Studio / Pracownia

  Zamek Lubelski, maj - październik 2018

 • Trumienny

  Trumienny

  Pokaz pracy Piotra Korola

  Zamek Lubelski, wrzesień - październik 2018

 • 600

  600

  600 lat fresków

  Kaplicy Trójcy Świętej

 • Wschód Niepodległej

  Wschód Niepodległej

  Lublin - Wschód Niepodległej
  Projekt sfinansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

 • Generacja: niepodległa

  Generacja: niepodległa

  Generacja: niepodległa

  Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

Ryciny

Wersja do druku Poleć znajomemu

Gabinet Rycin, należący do jednych z najzasobniejszych działów Muzeum Lubelskiego, został wyodrębniony w 1975 r. z Działu Sztuki.

Zbiory Gabinetu Rycin obejmują około 10 tysięcy grafik, rysunków, akwareli, pasteli od XVII w. do czasów współczesnych, polskich i obcych – z przewagą tych pierwszych. Szczególnie cenny i zwarty zespół stanowią prace o tematyce lubelskiej. Są to grafiki i rysunki o dużej wartości ikonograficznej. Do najstarszych prac w grupie lublinianów należą Widok  ogólny Lublina Abrahama Hogenberga  (1618 r.), HISTORIA  krotko zebrana z   INKWIZYCIEY DUCHOWNEY.... Jana Aleksandra Gorczyna z (1677 r.), Wizerunek Ukrzyżowanego P. Jezusa w Kolegiacie  Lubelskiej (1 poł. XVIII w.) Z późniejszych na uwagę zasługują akwaforty Leona Urmowskiego, grafiki Jana Gumowskego, Leona Wyczółkowskiego, Witolda Chomicza, Maksymiliana Brożka i Stanisława Zalewskiego.

Grafikę i rysunek polski, głównie XIX i XX w., reprezentują prace artystów takich jak Józef Richter, Napoleon Orda, Jan Matejko, Aleksander Gierymski, Piotr Michałowski, Józef Chełmoński, Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski, Teodor Axentowicz, Julian Fałat, Apoloniusz Kędzierki, Stanisław Witkiewicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Stosunkowo duży zespół zbiorów stanowi również grafika współczesna, pochodząca głównie z ostatnich dwudziestu lat. Najciekawsze są w tej grupie prace autorstwa Stanisława Fijałkowskiego, Janusza Przybylskiego, Ryszarda Gieryszewskiego, Zbigniewa Lutomskiego, Andrzeja Pietscha. Zdecydowana większość tychże prac została zakupiona z wystaw prezentowanych w kolejnych edycjach Małej Galerii Grafiki.

Grafika obca, aczkolwiek nieliczna, obejmuje jednak prace również artystów wybitnych jak: Rembrandt, William Sharp, Stefano della Bella oraz znanych grafików rosyjskich.

Liczną grupę zbiorów stanowią spuścizny artystów  lubelskich, bądź związanych z Lublinem. Są to akwarele, gwasze i rysunki Eugeniusza Waleszyńskiego, grafiki, rysunki, akwarele i klocki drzeworytnicze  Kazimierza Wiszniewskiego, duża część kolekcji Wiktora Ziółkowskiego oraz fragment kolekcji Henryka Zwolakiewicza. Prace te zostały pozyskane do Gabinetu Rycin drogą zakupów, darów i przekazów.

W skład zbioru Gabinetu Rycin wchodzi ponadto /pochodząca głównie z „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kłosów”/, grafika reprodukcyjna w ilości ok. 1900 eksponatów, obejmująca min. reprodukcje  malarstwa polskiego i obcego, sceny historyczne, widoki architektoniczne, sceny rodzajowe, portrety, ilustracje do utworów literackich, pejzaże, portrety.