wysoki kontrast A A A
 • kaplica

  kaplica

  Kaplica Trójcy Świętej

  Informacje, godziny otwarcia, ceny biletów

 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie Unii Lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

Ceny biletów

Wersja do druku Poleć znajomemu

Opłaty za przewodnika, wejscie na wystawy

bilety.jpgFotografowanie i filmowanie wnętrz muzealnych, kaplicy trójcy świętej i eksponatów będących własnością muzeum może odbywać się tylko na użytek własny bez prawa publikacji.
Zabrania się używania lamp błyskowych, dodatkowych źródeł światła i statywów.
Wykorzystywanie fotografii w celach wykraczających poza prywatny użytek może spowodować skutki prawne.

Muzeum Lubelskie w Lublinie oferuje zwiedzanie w języku angielskim oraz rosyjskim (po wcześniejszej rezerwacji terminu). 

Istnieje również możliwość zakupu biletów w biletomacie, który znajduje się przed wejściem na Dziedziniec Zamkowy.
 

 

Miejsce

  Bilet normalny


Bilet ulgowy

Zamek Lubelski (zwiedzanie Kaplicy z Lapidarium, Baszty i wszystkich ekspozycji stałych) - BILET JEDNODNIOWY

30,00

23,00

Zamek Lubelski + wystawy czasowe (zwiedzanie Kaplicy z Lapidarium, Baszty, ekspozycji stałych i ekspozycji czasowych) - BILET JEDNODNIOWY 

31,00

24,00

Zamek Lubelski + ODDZIAŁY MIEJSCOWE (zwiedzanie Kaplicy z Lapidarium, Baszty, wszystkich ekspozycji oraz Oddziały miejscowe) - BILET WAŻNY 2 DNI OD DNIA WYSTAWIENIA

40,00

30,00

Kaplica Trójcy Świętej z Lapidarium

15,00

10,00

Ekspozycje na Zamku (z wyłączeniem Kaplicy Trójcy Świętej, Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w., Galerii Malarstwa Obcego XVII-XIX w.)

7,00

4,00

Baszta – taras widokowy

9,00

7,00 

Oddziały miejscowe i zamiejscowe (z wyjątkiem Muzeum Regionalnego w Kraśniku)

5,50

4,50

Muzeum Regionalne w Kraśniku 

5,00

4,00

Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”

wstęp wolny

Bilet rodzinny dla rodziców z dziećmi do lat 16

wstęp dla rodziców w cenie biletu ulgowego

Bilet z Lubelską Kartą Seniora na ekspozycje 4,00
Bilet z Lubelską Kartą Seniora do Kaplicy Trójcy Świętej 4,00
Zwiedzanie z przewodnikiem 

Zwiedzanie z przewodnikiem – Zamek Lubelski – ekspozycje (czas zwiedzania: 1 godzina)

50,00 + bilet wstępu

Zwiedzanie z przewodnikiem – Kaplica Trójcy Świętej (czas zwiedzania: 30 minut)

50,00 + bilet wstępu

Zwiedzanie z przewodnikiem – Baszta (czas zwiedzania: 30 minut)

40,00 + bilet wstępu

Zwiedzanie – Galeria Malarstwa XVII w.- XIX w. i Kaplicą Trójcy Świętej (wersja skrócona) (czas zwiedzania: od 45 minut do 1 godziny)

80,00 + bilet wstępu

Zwiedzanie z przewodnikiem – Zamek Lubelski – ekspozycje w języku angielskim lub rosyjskim 80,00 + bilet wstępu
Zwiedzanie z przewodnikiem – Kaplica Trójcy Świętej w języku angielskim lub rosyjskim 80,00 + bilet wstępu
Zwiedzanie z przewodnikiem – Baszta w języku angielskim lub rosyjskim 70,00  + bilet wstępu
Zwiedzanie –  Galeria Malarstwa XVII w.- XIX w. i Kaplicą Trójcy Świętej (wersja skrócona) w języku angielskim lub rosyjskim 110,00 + bilet wstępu

Zajęcia tematyczne w Zamku Lubelskim

Lekcja muzealna w sali wykładowej (czas trwania: 1 godzina, z warsztatami: 1,5 godziny)

60,00

Lekcja muzealna na ekspozycji (czas trwania: 1 godzina, z warsztatami: 1,5 godziny)

55,00 +  5,00zł (bilet  lekcyjny) lub 10,00 zł (bilet warsztatowy) od każdego ucznia

Oddziały i filie – miejscowe i zamiejscowe – Muzeum Lubelskiego

Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem

35,00 + bilet wstępu

Zwiedzanie tematyczne

40,00 + bilet wstępu

Zwiedzanie wystaw w dniu bezpłatnym:


wystawy stałe wstęp wolny
wystawy czasowe (nie dotyczy wystaw czasowych, na które są ustalone odrębne bilety) 5,00 /os

Wstęp bezpłatny do Muzeum Lubelskiego przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Virtuti Militari,  Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką  honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz osobom, króre  zostały wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
 2. posłom na Sejm i senatorom Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. pracownikom muzeów polskich i zagranicznych,
 4. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków,
 5. członkom Sejmiku Województwa Lubelskiego i Zarządu Województwa Lubelskiego,
 6. dzieciom do lat siedmiu,
 7. nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo- wychowawczych, oświatowo- wychowawczych i resocjalizacyjnych, którzy sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum Lubelskie w ramach zajęć programowych,
 8. nauczycielom akademickim towarzyszącym studentom w ramach zajęć dydaktycznych w Muzeum,
 9. przewodnikom i pilotom turystycznym w przypadku oprowadzania grup po Muzeum,
 10. przewodnikom PTTK zrzeszonym w Kole Przewodników Miejskich i Terenowych im. S. Pajdowskiego w Lublinie,
 11. osobom upoważnionym przez dyrektora Muzeum.

Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum Lubelskiego przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
 • emerytom, rencistom, inwalidom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo- wychowawczych, oświatowo- wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 • nauczycielom akademickim,
 • osobom odznaczonym odznaką " za Opiekę nad Zabytkami " i " Zasłużony Działacz Kultury",
 • przewodnikom i pilotom turystycznym z uprawnieniami państwowymi,
 • studentom Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • osobom upoważnionym przez dyrektora Muzeum,
 • rodzinom wielodzietnym posiadającym KARTĘ DUŻEJ RODZINY.