wysoki kontrast A A A
 • Tężnia

  Tężnia

  Tężnia

  Instalacja Roberta Kuśmirowskiego na dziedzińcu Zamku Lubelskiego

 • Barbarzynskie tsunami

  Barbarzynskie tsunami

  Barbarzyńskie tsunami

  Zamek Lubelski, 24 marca - 27 maja 2018

 • Tsunami - towarzyszące

  Tsunami - towarzyszące

  Wykład prof. dr hab. Aleksandra Bursche Ulów i początki pieniądza germańskiego

  21 kwietnia 2018, godz. 14.00

 • Niepodległa

  Niepodległa

  Czas na Niepodległą. Wystawa w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

  Otwarcie wystawy: 20 kwietnia 2018, godz. 18.00

Tadeusz Mysłowski. Studio/Pracownia

Wersja do druku Poleć znajomemu

Zamek Lubelski, 19 maja - 29 lipca 2018.

Wystawa w Muzeum Lubelskim będzie próbą prezentacji działań artystycznych Tadeusza Mysłowskiego, które odwołują się do tradycji abstrakcji geometrycznej – wschodnioeuropejskiego konstruktywizmu oraz amerykańskiego minimal artu kontynuowanych i przetwarzanych przez artystę w indywidualny system linearno-przestrzenny.

Mysłowski realizuje je na przestrzeni blisko 50 lat w nowojorskim studio i mieszkaniu-pracowni na Starym Mieście w Lublinie, z którym czuje się organicznie związany. Atmosfera obu tych miejsc stała się inspiracją do stworzenia aktywnej, dyskursywnej przestrzeni, poddawanej dynamice przeobrażeń, w której punkty odniesienia tworzą najważniejsze dzieła artysty i obiekty przeniesione z obu pracowni, kształtujące niepowtarzalny charakter tych miejsc zlokalizowanych na dwóch różnych kontynentach.

Definiujące wnętrze nowojorskiego studia dzieła sztuki, fotografie, bliskie sercu przedmioty-symbole, wśród których szczególne miejsce zajmowały fotograficzne portrety jego wielkich duchowych mistrzów Kazimierza Malewicza i Pieta Mondriana wraz z dokumentacją wnętrza mondrianowskiej pracowni miały dla artysty charakter szczególny – stanowiły stałą wartość; uniwersalną siłę i energię, którą czerpał doświadczając życia transmigranta. Wysłane w transoceaniczną podróż obiekty budują na wystawie topografię odniesień identyfikujących tożsamość artysty, które pozwalają spojrzeć na jego twórczość poprzez pryzmat inspiracji i historycznych relacji prowokujących do szerszej refleksji nad sztuką awangardy. Opowieść o artystycznym atelier materializować się będzie poprzez obecność korespondujących z dziełami artysty obiektów – grafik, obrazów, fotografii pochodzących z jego kolekcji, które są wyrazem estetycznych preferencji związanych z poszukiwaniem własnego miejsca w świecie sztuki i wieloletnich przyjaźni artystycznych. Obecność dzieł m.in. Josefa Albersa, Ilyi Bolotowsky’ego, Henryka Berlewiego, Gerarda Jurgena Blum-Kwiatkowskiego, Zbigniewa Dłubaka, Henryka Stażewskiego, Jaspera Johnsa, Kajetana Sosnowskiego to wyraz artystycznej wspólnoty myśli i podobnych refleksji nad formalną konstrukcją dzieła sztuki.

Gromadzoną przez ponad pół wieku kolekcję Tadeusz Mysłowski przekazał w darze Muzeum Lubelskiemu, dzieląc się nią z miastem swojej młodości – Lublinem.