wysoki kontrast A A A
 • Lubelskie życie artystyczne

  Lubelskie życie artystyczne

  w czasie „odwilży” – awers i rewers;

  Zamek Lubelski, otwarcie wystawy: 16 grudnia 2017.

 • Tytus

  Tytus

  Prace Tytusa Dzieduszyckiego-Sasa

  w kolekcji Muzeum Lubelskiego

 • Mikołajki

  Mikołajki

  Mikołajki na Zamku!

 • MBP

  MBP

  Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie

  Otwarcie: 8 grudnia 2017, godz. 13.00.

 • zegar

  zegar

  Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem"

  Otwarcie: 11 grudnia 2017, godz. 14.00.

Lubelskie życie artystyczne

Wersja do druku Poleć znajomemu

w czasie „odwilży” – awers i rewers;
Zamek Lubelski, otwarcie wystawy: 16 grudnia 2017 r. godzina 18:00

Polityczna odwilż w Polsce drugiej połowy lat 50. XX wieku wprowadziła niezwykłe ożywienie w środowisku artystycznym Lublina. Najbardziej znanym jej wyrazem była działalność Grupy Zamek (m.in. Tytusa Dzieduszyckiego, Włodzimierza Borowskiego, Jana Ziemskiego). Punktem wyjścia prezentacji jest jednak okres socrealizmu – widziany poprzez malarskie sceny rodzajowe, rzeźbiarskie wyobrażenia macierzyństwa i fotograficzne kadry miasta. Idea uniformizacji rzeczywistości spotykała się wówczas z projektami powojennej odbudowy, a jednolita doktryna często zyskiwała odmienny sposób realizacji. Wystawa pokazuje zarazem, jak po 1956 roku nastąpiło gwałtowne odejście od figuralnych scen propagandowych oraz rodziła się potrzeba rozwinięcia idei kultury nowoczesnej. Towarzyszył temu najpierw powolny, a po Październiku przyśpieszony odwrót od scentralizowanej administracji kulturalnej okresu stalinizmu. Efektem tych przemian było ożywienie środowisk lokalnych i pojawienie się licznych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Zjawisko to, obok wspomnianej aktywności plastyków, w Lublinie znalazło także wyraz na scenie teatralnej, w czasopiśmiennictwie czy literaturze. Wystawa nawiązuje do spuścizny Grupy Zamek, ale widzianej w szerokim kontekście przemian społecznych, intelektualnych i kulturalnych tego czasu w Lublinie. Podtytuł – awers i rewers – odnosi się do prezentacji oficjalnie kształtowanej rzeczywistości oraz do indywidualnych i zróżnicowanych doświadczeń miasta, mieszczącego w sobie zarówno mit pierwszej stolicy Polski Ludowej, jak i obecność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – nazywanego jedynym niezależnym uniwersytetem pomiędzy Łabą a Władywostokiem.