wysoki kontrast A A A
 • Wschód Niepodległej

  Wschód Niepodległej

  Lublin - Wschód Niepodległej
  Projekt sfinansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

 • Generacja: niepodległa

  Generacja: niepodległa

  Generacja: niepodległa

  Projekt dofinansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

 • unia

  unia

  1569-2019

  450-lecie unii lubelskiej

  Wystawa edukacyjna

Lubelskie życie artystyczne

Wersja do druku Poleć znajomemu

Zamek Lubelski, 17 grudnia 2017 - 11 marca 2018.

Polityczna odwilż w Polsce drugiej połowy lat 50. XX wieku wprowadziła niezwykłe ożywienie w środowisku artystycznym Lublina. Najbardziej znanym jej wyrazem była działalność Grupy Zamek (m.in. Tytusa Dzieduszyckiego, Włodzimierza Borowskiego, Jana Ziemskiego).

Punktem wyjścia prezentacji jest okres socrealizmu – widziany poprzez malarskie sceny rodzajowe, rzeźbiarskie wyobrażenia macierzyństwa i fotograficzne kadry miasta. Idea uniformizacji rzeczywistości spotykała się wówczas z projektami powojennej odbudowy, a jednolita doktryna często zyskiwała odmienny sposób realizacji. Wystawa pokazuje zarazem, jak po 1956 roku nastąpiło gwałtowne odejście od figuralnych scen propagandowych oraz rodziła się potrzeba rozwinięcia idei kultury nowoczesnej. Towarzyszył temu najpierw powolny, a po październiku przyśpieszony odwrót od scentralizowanej administracji kulturalnej okresu stalinizmu. Efektem tych przemian było ożywienie środowisk lokalnych i pojawienie się licznych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Zjawisko to, obok wspomnianej aktywności plastyków, w Lublinie znalazło także wyraz na scenie teatralnej, w czasopiśmiennictwie czy literaturze.

Wystawa nawiązuje do spuścizny Grupy Zamek, ale widzianej w szerokim kontekście przemian społecznych, intelektualnych i kulturalnych tego czasu w Lublinie. Podtytuł – awers i rewers – odnosi się do prezentacji oficjalnie kształtowanej rzeczywistości oraz do indywidualnych i zróżnicowanych doświadczeń miasta, mieszczącego w sobie zarówno mit pierwszej stolicy Polski Ludowej, jak i obecność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – nazywanego jedynym niezależnym uniwersytetem pomiędzy Łabą a Władywostokiem. - wykład dr. hab. Marcina Lachowskiego 21 grudnia (czwartek), o godz. 17.00.

Na wystawie znalazły się prace autorstwa jednego z najbardziej znanych członków Grupy „Zamek” – Tytusa Dzieduszyckiego-Sasa zakupione do zbiorów Muzeum Lubelskiego dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” (priorytet „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”).

Projekt Tytus Dzieduszycki-Sas (1934-1973) w kolekcji grupy Zamek Muzeum Lubelskiego w Lublinie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej".