wysoki kontrast A A A
 • kaplica

  kaplica

  Sobotnie oprowadzania po

  Kaplicy Trójcy Świętej

 • nieszawa kolonia

  nieszawa kolonia

  Nieszawa Kolonia

  Monografia osady z okresu rzymskiego

 • Mysłowski

  Mysłowski

  Tadeusz Mysłowski. Kolekcja grafiki

  18 marca - 4 czerwca 2017

 • Lwów w grafice

  Lwów w grafice

  Lwów w grafice

  13 maja - 18 czerwca 2017

 • Awangarda

  Awangarda

  Nowa forma Wielkiego Jutra

  Otwarcie wystawy: 2 czerwca 2017, godz. 18.00.

Konferencja naukowa: Tradycyjne pożywienie

Wersja do druku Poleć znajomemu

– od codzienności do sacrum po produkt regionalny.

Nabór zgłoszeń udziału w konferencji do 31 maja 2017.

konferencja_etno.jpg

Muzeum Lubelskie w Lublinie
Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
- oddział w Lublinie

ZAPRASZAJĄ

do udziału w konferencji naukowej:


Tradycyjne pożywienie – od codzienności do sacrum po produkt regionalny

która odbędzie się na Zamku Lubelskim w Lublinie
 w dniach 5-6.09.2017

Konferencja poświęcona będzie tradycyjnemu pożywieniu i jego funkcjonowaniu we współczesnych uwarunkowaniach. Jest to temat, z którym dzisiaj bardzo często się spotykamy, chociażby w formie popularnych konkursów i festiwali. Współcześnie zatem pożywienie służy już nie tylko zaspakajaniu potrzeb życiowych, ale realizuje różne inne nowe funkcje społeczne i kulturowe. Dlatego, wydaje się, że w pierwszej kolejności należy na nowo zastanowić się, czym jest tradycje pożywienie – jakiego rodzaju potrawy można tak kategoryzować i wedle jakich kryteriów winno się to odbywać? Czy 25 lat istnienia potrawy wystarczy na określenie jej mianem tradycyjnej? Aby odpowiedzieć na nowe pytania i nowe funkcje pożywienia w kulturze, rozważania należy umieścić w kontekście historycznym i regionalnym. Jak poucza praktyka, stanowi ono przecież ważny element tożsamości kulturowej kraju i poszczególnych jego regionów.

Proponowane przykładowe zakresy tematyczne:
1.    Tradycyjne pożywienie – zdefiniowanie pojęcia;
2.    Inwentarz typowych przykładów tradycyjnego pożywienie – próba typologii;
3.    Społeczno-kulturowe uwarunkowania pozyskiwania i wytwarzania tradycyjnego pożywienia;
4.    Pożywienie codzienne, świąteczne i obrzędowe w perspektywie regionalnej;
5.    Pożywienie tradycyjne w ujęciu historycznym;
6.    Wybrane przykłady związane z kulturowymi normami i zwyczajami spożywania;
7.    Pożywienie produktem regionalnym – możliwość promocji;
8.    Metody badań pożywienia;
9.    Funkcje tradycyjnego pożywienia i trunków dawniej a dziś;
10.    Zawody, czynności, przepisy, wierzenia związane z tradycyjnym pożywieniem i trunkami.

Proponujemy także organizację warsztatów dla osób i instytucji składających wnioski o wpis potrawy na Listę produktów tradycyjnych oraz dla osób opiniujących te wnioski.

Komitet naukowy:
•    prof. dr hab. Jan Adamowski UMCS
•    dr Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego
•    dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, Uniwersytet Opolski
•    dr hab. Katarzyna Smyk, prof. nadzw. UMCS

Komitet organizacyjny:
•   dr Mariola Tymochowicz (mariolate@wp.pl) – sekretarz konferencji
•   mgr Agnieszka Ławicka – sekretarz konferencji

Do pobrania:

Informacje organizacyjne