wysoki kontrast A A A
 • Tytus

  Tytus

  Prace Tytusa Dzieduszyckiego-Sasa

  w kolekcji Muzeum Lubelskiego

 • Picasso

  Picasso

  Pablo Picasso - wizerunek wielokrotny

  29 września - 3 grudnia 2017

 • Picasso - wykłady

  Picasso - wykłady

  Wykłady towarzyszące wystawie Pablo Picasso - wizerunek wielokrotny:

  23.11, godz. 18.00 - Wątki klasyczne w twórczości Pabla Picassa, wykład Marcina Lachowskiego

 • Picasso - edu

  Picasso - edu

  Warsztaty towarzyszące wystawie Pablo Picasso - wizerunek wielokrotny

Jerzy Nowosielski w Lublinie

Wersja do druku Poleć znajomemu

Prezentacja obrazów Jerzego Nowosielskiego wypożyczonych ze zbiorów muzealnych KUL.

Ze względu na prace konserwatorskie w Kaplicy Trójcy Świętej obrazy zostaną ponownie udostępnione w grudniu 2017.

W bezpośrednim sąsiedztwie malowideł kościoła Trójcy Świętej Muzeum Lubelskie prezentuje obrazy Jerzego Nowosielskiego wypożyczone ze zbiorów muzealnych KUL. Obecność współczesnej wizji malarstwa ikonowego artysty w pobliżu wielokrotnie podziwianych przez niego fresków kaplicy podkreśla wyjątkowy związek Nowosielskiego z tradycją wschodniego malarstwa religijnego.

W 1997 roku Nowosielski, pytany dlaczego warto odwiedzić Lublin, odpowiedział: Dlatego że to jest miasto, w którym podpisano unię polsko-litewską. Miasto, w którym do dziś tkwią echa tamtego ważnego dla kraju wydarzenia. Miasto leżące bliżej Wschodu niż Zachodu. Miasto, w którym odczuwa się klimat Bizancjum. Najkrócej: to jedyne i niepowtarzalne miasto na granicy Bizancjum i Rzymu, które przechowało w sobie elementy struktury polskiego państwa wielonarodowościowego. Bizancjum Lubelskie – jeśli można tak umownie i poetycko powiedzieć – jest jakże inne niż Bizancjum Rosyjskie. To tu, do Lublina, należy przyjechać, żeby wpatrywać się w dzieło mistrza Andrzeja wykonane w Kaplicy zamkowej. Przystanąć, wpatrywać się w anioły, które osiadły sklepienie i »studiować« ducha tego miasta.

Związki krakowskiego malarza z Lublinem sięgają lat 60. XX wieku, kiedy otrzymał propozycję wykonania polichromii w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mimo że do realizacji projektu nigdy nie doszło, zamysł Nowosielskiego obrazują zachowane szkice projektowe zakupione dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zbiorów Muzeum Lubelskiego, które posiada w zbiorach trzy płótna artysty – Pływaczka, Toaleta i Portret męski. Nowosielski wielokrotnie prezentował swoje obrazy na organizowanych w Lublinie wystawach, a w 1989 roku wykonał ikonostas do Kaplicy Seminarium Duchownego. Podczas pierwszych wizyt w Lublinie pozostawił w KUL, gdzie prowadził również cykl wykładów o sztuce nowoczesnej, trzy obrazy - Chrystus Pantokrator, Matka Boża Orantka oraz Przemienienie na Górze Tabor

Po raz pierwszy publiczność może oglądać płótno przedstawiające świętego Pawła. Wizerunek świętego został odkryty w trakcie prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji Muzeum Lubelskiego. Po wyjęciu obrazu Chrystus Pantokrator z ram okazało się, że pod malowidłem znajduje się inny obraz – Święty Paweł. Za zgodą KUL konserwatorzy oddzielili oba płótna. Wizerunek świętego Pawła, który przez ponad pół wieku czekał na swoje odkrycie, należy do wczesnych dzieł Nowosielskiego; powstał prawdopodobnie w 1962 r. – pod taką datą został odnotowany w dokumentacji prac artysty. Do Świętego Pawła, Przemienienia na Górze Tabor (1957 r.) i Matki Bożej Orantki (1961 r.) dołączył Chrystus Pantokrator (koniec lat 50. lub przełom lat 50. i 60. XX w.) poddawany w ostatnich miesiącach pracom konserwatorskim. Obrazy, prezentowane dzięki współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, będzie można oglądać w Muzeum Lubelskim do połowy 2018 roku. W przyszłości znajdą się na stałej ekspozycji malarstwa polskiego w Muzeum KUL.